Ūkio subjektų priežiūra

Centras ūkio subjektų priežiūros nevykdo.