Paslaugos

  1. Tvarko švietimo ir kultūros biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą;
  2. Sudaro švietimo ir kultūros įstaigų sąmatų įvykdymo ataskaitas;
  3. Apskaičiuoja švietimo ir kultūros biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokestį,
  4. Apskaičiuoja priimtų dirbti viešuosius darbus darbininkų darbo užmokestį ir kitas išmokas;
  5. Sudaro švietimo ir kultūros  įstaigų finansinę atskaitomybę ir pateikia finansuojančiai organizacijai;
  6. Teikia archyvines pažymas gyventojams apie darbo stažą ir priskaičiuotą darbo užmokestį.
  7. Pildo VSDF formas, deklaracijas apie išmokėtą darbo užmokestį, statistines formas, jas pateikia atitinkamoms įstaigoms.